Słowo o okresach sensytywnych…

Jeszcze z cyklu o uczeniu  się… Okresy sensytywne to dla wielu rodziców temat znajomy, dla innych pewnie nie. Cóż to takiego? Definicja zaczerpnięta z książki “Wychowywać dziś”* (którą bardzo polecam) mówi, że: “Okres sensytywny to czas, w którym organizm jest szczególnie wrażliwy na bodźce ważne dla rozwoju określonej funkcji”.  I tak na przykład dla rozwoju […]